Toruńska Agenda Kulturalna

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytucja finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń

Jesteś tutaj: Zamówienia publiczne » Zamówienia powyżej 130 000 zł

Zapytanie ofertowe nr ZP.3400-2/4/2022.

OpisPrzedmiotem zamówienia jest zapewnienie urządzeń multimedialnych oraz niezbędnego sprzętu wraz z montażem, demontażem, obsługą techniczną i własnym transportem w celu realizacji wydarzenia pn. 13. Bella Skyway Festival. Toruń. Kujawsko-Pomorskie organizowanego w Toruniu w dniach 16-20.08.2022 r.
Status dokumentuutracił ważność/nieaktualne
Data publikacji2022-07-27
Termin składania ofert2022-08-04 09:30:00
Pismo przewodnieInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
ZałącznikiWykaz złożonych ofert
Przewidziana kwota na zamówienie.
Ogłoszenie o zamówieniu.
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).
Załącznik numer 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty.
Załącznik numer 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty.
Załącznik numer 2 do SWZ - Formularz Ofertowy.
Załącznik numer 2 do SWZ - Formularz Ofertowy.
Załącznik numer 3 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy.
Załącznik numer 3 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy.
Załącznik numer 3a do SWZ- Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 5 ustawy Pzp.
Załącznik numer 3a do SWZ- Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 5 ustawy Pzp.
Załącznik numer 4 do SWZ - Oświadczenie o aktulanosci art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
Załącznik numer 4 do SWZ - Oświadczenie o aktulanosci art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
Załącznik numer 5 do SWZ- Dodatkowy backup.
Załącznik numer 5 do SWZ- Dodatkowy backup.
Załącznik numer 6 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy.
Załącznik numer 7 do SWZ - identyfikator postępowania.
Załącznik numer 7 do SWZ - identyfikator postępowania.

Powrót

Metryczka
Podmiot udostępniający: Toruńska Agenda Kulturalna
Kto opublikował: Sebastian Richert
Data publikacji: 2022-07-27
Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-27