Toruńska Agenda Kulturalna

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytucja finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń

Jesteś tutaj: Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Przedmiotem działania Toruńskiej Agendy Kulturalnej  jest prowadzenie działalności w zakresie kreowania i rozwijania działalności kulturalnej prowadzonej na terenie miasta Torunia, a także promocji miasta Torunia ukierunkowanej na zbudowanie kulturalnej marki miasta. Swoje zadania Toruńska Agenda Kulturalna realizuje w szczególności poprzez:

  1. organizację festiwali i przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym, miejskich imprez cyklicznych, konferencji, seminariów i spotkań tematycznych;
  2. organzację warsztatów, szkoleń i innych form edukacji kulturalnej stymulujących aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta;
  3. realizację działań mających na celu tworzenie warunków dla dynamicznego rozwoju amatorskiego i profesjonalnego ruchu artystycznego;
  4. wspieranie twórców kultury w ramach programu małych grantów;
  5. aktywizację lokalnych i regionalnych środowisk biznesowych w celu wspierania działalności kulturalnej realizowanej na terenie miasta Torunia;
  6. realizację ogólnopolskich i międzynarodowych kampanii promujących miasto Toruń jako ważny ośrodek kultury na mapie Europy;
  7. współpracę z wydziałami Urzędu Miasta Torunia, miejskimi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi w celu realizacji spójnej polityki w zakresie rozwijania i promowania działalności kulturalnej.