Toruńska Agenda Kulturalna

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytucja finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń

Jesteś tutaj: Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Przedmiotem działania Toruńskiej Agendy Kulturalnej jest prowadzenie działalności w celu zaspokajania potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Torunia w zakresie: organizowania nowatorskich wydarzeń kulturalnych, ochrony i efektywnego zagospodarowania obiektów zabytkowych, rozwijania międzykulturowego dialogu i współpracy oraz promocji miasta Torunia ukierunkowanej na zbudowanie kulturalnej marki miasta. Swoje zadania Toruńska Agenda Kulturalna realizuje w szczególności poprzez:

  1. organizację festiwali, koncertów, spektakli oraz innych przedsięwzięć kulturalnych, w tym artystycznych o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym uwzględniających zróżnicowane zainteresowania i potrzeby mieszkańców Torunia;
  2. organizację inscenizacji historycznych, turniejów, pokazów i jarmarków odtwarzających oraz promujących dziedzictwo Torunia;
  3. organizację miejskich obchodów rocznicowych i imprez cyklicznych;
  4. realizację konferencji naukowych, seminariów, warsztatów, szkoleń i innych form edukacji stymulujących aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta;
  5. organizację wystaw muzealnych;
  6. realizację działań mających na celu tworzenie warunków dla dynamicznego rozwoju amatorskiego i profesjonalnego ruchu artystycznego;
  7. aktywizację lokalnych i regionalnych środowisk biznesowych w celu wspierania działalności kulturalnej realizowanej na terenie miasta Torunia;
  8. realizację ogólnopolskich i międzynarodowych kampanii promujących miasto Toruń jako ważny ośrodek kultury na mapie Europy;
  9. rewitalizację przestrzeni miejskiej poprzez inicjowanie i realizowanie projektów kulturalnych o charakterze społecznym;
  10. podejmowanie działań w zakresie łączenia działalności kulturalnej z szeroko rozumianymi sektorami biznesu, turystyki, nowych technologii i przemysłów kreatywnych.