Toruńska Agenda Kulturalna

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytucja finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń

Jesteś tutaj: Zamówienia publiczne » Zamówienia archiwalne (2013) » Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zamówienie nr 1/2013

Toruń, dnia 8 marca 2013 roku

Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wyświetlaniu niekomercyjnych materiałów filmowych oraz wynajmie konstrukcji scenicznych, nagłośnienia, oświetlenia i innych urządzeń technicznych niezbędnych do realizacji imprez organizowanych przez Toruńską Agendę Kulturalną w okresie od 01.04.2013 r. do 01.01.2014 r.

Termin składania ofert: 18.03.2013, g. 14.00

Informacje uzupełniające do przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na wyświetlaniu niekomercyjnych materiałów filmowych oraz wynajmie konstrukcji scenicznych, nagłośnienia, oświetlenia i innych urządzeń technicznych niezbędnych do realizacji imprez organizowanych przez Toruńską Agendę Kulturalną w okresie od 01.04.2013 r. do 01.01.2014 r.

Termin składania ofert przesunięty na: 19.03.2013, g. 14.00

Toruń, dnia 4 kwietnia 2013 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Zadaniu nr 2 postępowania na wykonanie usługi polegającej na na wyświetlaniu niekomercyjnych materiałów filmowych oraz wynajmie konstrukcji scenicznych, nagłośnienia, oświetlenia i innych urządzeń technicznych niezbędnych do realizacji imprez organizowanych przez Toruńską Agendę Kulturalną w okresie od 01.04.2013 r. do 01.01.2014 r. oraz o unieważnieniu postępowania w Zadaniu nr 1.

Zamówienie nr 2/2013

Toruń, dnia 18 kwietnia 2013 roku

Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wyświetlaniu niekomercyjnych materiałów filmowych imprez organizowanych przez Toruńską Agendę Kulturalną w okresie od 10.05.2013 r. do 01.01.2014 r.

Termin składania ofert: 25.04.2013, g. 14.00

Toruń, dnia 8 maja 2013 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie usługi polegającej na wyświetlaniu niekomercyjnych materiałów filmowych imprez organizowanych przez Toruńską Agendę Kulturalną w okresie od 10.05.2013 r. do 01.01.2014 r.

  «   Wstecz