Toruńska Agenda Kulturalna

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytucja finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń

Jesteś tutaj: Zamówienia publiczne » Zamówienia powyżej 130 000 zł

Zapytanie ofertowe nr ZP.3400-2/1/2022

OpisPrzedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej.
Status dokumentuutracił ważność/nieaktualne
Data publikacji2022-02-14
Termin składania ofert2022-02-24 09:30:00
Pismo przewodnieInformacja o wyborze dla części numer 1, 3, 4, 5, 6.pdf
ZałącznikiUnieważnienie części 2,7,8,9..pdf
Wykaz złożonych ofert.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przewidziana kwota na zamówienie.
Odpowiedzi na pytania i zmiana SWZ.
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).
Ogłoszenie o zamówieniu.
Załącznik numer 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty (doc)
Załącznik numer 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty (pdf)
Załącznik numer 2 do SWZ - Formularz Ofertowy (doc)
Załącznik numer 2 do SWZ - Formularz Ofertowy (pdf)
Załącznik numer 3 do SWZ - Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (doc))
Załącznik numer 3 do SWZ - Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (pdf)
Załącznik numer 3a do SWZ- Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 5 ustawy Pzp (doc)
Załącznik numer 3a do SWZ- Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 5 ustawy Pzp (pdf)
Załącznik numer 4 do SWZ - Oświadczenie o aktulanosci art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (doc)
Załącznik numer 4 do SWZ - Oświadczenie o aktulanosci art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (pdf)
Załącznik numer 5 do SWZ- Wykaz dostaw (doc)
Załącznik numer 5 do SWZ- Wykaz dostaw (pdf)
Załącznik numer 6 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy (doc)
Załącznik numer 6 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy (doc)
Załącznik numer 7 do SWZ - identyfikator postępowania (pdf)
Załącznik numer 7 do SWZ - identyfikator postępowania (doc)

Powrót

Metryczka
Podmiot udostępniający: Toruńska Agenda Kulturalna
Kto opublikował: Sebastian Richert
Data publikacji: 2022-02-14
Data ostatniej modyfikacji: 2022-03-02