Toruńska Agenda Kulturalna

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytucja finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń

Jesteś tutaj: Zamówienia publiczne » Zamówienia powyżej 30 000 €

ZP.3400-2/3/2014

OpisToruńska Agenda Kulturalna zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na wynajmie sprzętu multimedialnego oraz nagłaśniającego wraz z niezbędnymi konstrukcjami oraz obsługą w ramach projektu Świetlny Most Toruń-Slemmestad, (24.08.2014 r. -31.08.2014 r. i 10-15.09.2014 r.) , Bella Skyway Festival (24.08.2014 r. -31.08.2014) r. oraz Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej (02.08.2014r.).
Status dokumentuutracił ważność/nieaktualne
Data publikacji2014-07-17
Termin składania ofert2014-07-25 14:00:00
Pismo przewodnieInformacja o unieważnieniu postępowania.PDF
ZałącznikiOgłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 udt. 1 pkt 1-4 ustawy PZP
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy PZP
Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych uslug
Załącznik nr 5 Wzór umowy
Załącznik nr 6 Wykaz części zamówienia powierzonych do wykonania podwykonawcom
Załącznik nr 7 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Powrót

Metryczka
Podmiot udostępniający: Toruńska Agenda Kulturalna
Kto opublikował: Magłorzata Piontek
Data publikacji: 2014-07-17
Data ostatniej modyfikacji: 2014-07-17