Toruńska Agenda Kulturalna

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytucja finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń

Jesteś tutaj: Zamówienia publiczne » Zamówienia powyżej 30 000 €

ZP.3400-2/1/2014

OpisToruńska Agenda Kulturalna zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sceny wraz z podstawowym wyposażeniem(nagłośnieniem oraz oświetleniem).
Status dokumentuutracił ważność/nieaktualne
Data publikacji2014-03-24
Termin składania ofert2014-04-02 12:00:00
Pismo przewodnieInformacja o unieważnieniu postepowania.PDF
ZałącznikiOgłoszenie o zamówieniu o numerze 99536-2014 z dnia 24.03.2014r.
Zapytania dotyczące zakupu sceny wraz z podstawowym wyposażeniem z dnia 28.03.2014r.
Zapytania dotyczące zakupu sceny wraz z podstawowym wyposażeniem z dnia 27.03.2014r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 Formularz oferty
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art 22 ust 1 ustawy PZP
Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonanwcy o niewykluczeniu z postępowania
Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług
Załącznik nr 5 Wzór umowy
Załącznik nr 6 Informacja dotycząca grupy kapitałowej

Powrót

Metryczka
Podmiot udostępniający: Toruńska Agenda Kulturalna
Kto opublikował: Magłorzata Piontek
Data publikacji: 2014-03-24
Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-24