Toruńska Agenda Kulturalna

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytucja finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń

Jesteś tutaj: Zamówienia publiczne » Zamówienia powyżej 30 000 €

ZP.3400-2/5/2016

OpisToruńska Agenda Kulturalna zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługa polegająca na wynajmie sprzętu multimedialnego oraz oświetleniowego wraz z niezbędnymi konstrukcjami i obsługą podczas imprez plenerowych organizowanych przez Toruńską Agendę Kulturalną w okresie od 22.07.2016 r. do 01.09.2016 r.”
Status dokumentuutracił ważność/nieaktualne
Data publikacji2016-07-05
Termin składania ofert2016-07-13 10:00:00
Pismo przewodnieZP.3400-2-5-2016 - Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf
ZałącznikiOgłoszenie o zamówieniu o numerze 119835-2016 z dnia 05.07.2016
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ZP.3400-2/5/2016
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
Załącznik nr 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Załącznik nr 3. Oświadczenie wykonawcy o niewykluczeniu z postępowania
Załącznik nr 4. Wykaz wykonywanych usług
Załącznik nr 5. Wzór umowy
Załącznik nr 6. Wykaz części zamówienia powierzonych do wykonania podwykonawcom
Załącznik nr 7. Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Powrót

Metryczka
Podmiot udostępniający: Toruńska Agenda Kulturalna
Kto opublikował: Piotr M. Kozanecki
Data publikacji: 2016-07-05
Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-20