Toruńska Agenda Kulturalna

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytucja finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń

Jesteś tutaj: Zamówienia publiczne » Zamówienia powyżej 30 000 €

ZP.3400-2/2/2016

OpisToruńska Agenda Kulturalna zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług ochrony wydarzeń, w tym imprez masowych, organizowanych w okresie od 01.04.2016 r. do 06.01.2017 r. przez Toruńską Agendę Kulturalną
Status dokumentuutracił ważność/nieaktualne
Data publikacji2016-03-02
Termin składania ofert2016-03-15 10:00:00
Pismo przewodnieInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
ZałącznikiOgłoszenie o zamówieniu o numerze 21983-2016 z dnia 02.03.2016
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ZP.3400-2/2/2016
Załącznik nr 1. Formularz oferty
Załącznik nr 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Załącznik nr 3. Oświadczenie wykonawcy o niewykluczeniu z postępowania
Załącznik nr 4. Wykaz wykonanych/wykonywanych usług
Załącznik nr 5. Wzór umowy
Załącznik nr 6. Informacja o grupie kapitałowej
Załącznik nr 7. Wykaz imprez masowych podczas których świadczone były usługi ochrony przez Wykonawcę

Powrót

Metryczka
Podmiot udostępniający: Toruńska Agenda Kulturalna
Kto opublikował: Piotr M. Kozanecki
Data publikacji: 2016-03-02
Data ostatniej modyfikacji: 2016-03-21