Toruńska Agenda Kulturalna

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytucja finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń

Jesteś tutaj: Zamówienia publiczne » Zamówienia powyżej 30 000 €

ZP.3400-2/4/2014

OpisToruńska Agenda Kulturalna zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na wynajmie sprzętu multimedialnego oraz nagłaśniającego wraz z niezbędnymi konstrukcjami oraz obsługą w ramach projektu Świetlny Most Toruń-Slemmestad, (24.08.2014 r. -31.08.2014 r. i 10-15.09.2014 r.) oraz Bella Skyway Festival (24.08.2014 r. -31.08.2014)r.
Status dokumentuutracił ważność/nieaktualne
Data publikacji2014-07-30
Termin składania ofert2014-08-07 14:00:00
Pismo przewodnieInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF
ZałącznikiOgłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik numer 1 Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik numer 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy PZP
Załącznik numer 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeń
Załącznik numer 4 Wykaz wykonanych usług
Załącznik numer 5 Wzór umowy
Załącznik numer 6 Wykaz części zamówienia powierzonych do wykonania podywkonawcom
Załącznik numer 7 Oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

Powrót

Metryczka
Podmiot udostępniający: Toruńska Agenda Kulturalna
Kto opublikował: Magłorzata Piontek
Data publikacji: 2014-07-30
Data ostatniej modyfikacji: 2014-07-30