Toruńska Agenda Kulturalna

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytucja finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń

Jesteś tutaj: Zamówienia publiczne » Zamówienia powyżej 30 000 €

ZP.3400-2/2/2014

OpisToruńska Agenda Kulturalna zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sceny wraz z podstawowym wyposażeniem(nagłośnieniem oraz oświetleniem).
Status dokumentuutracił ważność/nieaktualne
Data publikacji2014-04-08
Termin składania ofert2014-04-16 12:00:00
Pismo przewodnieOgłoszenie o zamówieniu o numerze 75687-2014 z dnia 08.04.2014 r..pdf
ZałącznikiInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z postępowania o numerze 75687-2014 (08.05.2014)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (08.04.2014)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy PZP
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy PZP
Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych/wykonywanych usług
Załącznik nr 5 Wzór umowy
Załącznik nr 6 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Powrót

Metryczka
Podmiot udostępniający: Toruńska Agenda Kulturalna
Kto opublikował: Piotr M. Kozanecki
Data publikacji: 2014-04-08
Data ostatniej modyfikacji: 2014-04-08